outlet.dk

Personvern

Din personlige informasjon

Du må registrere følgende personlige informasjon når du ønsker å gjøre en bestilling via vår nettbutikk:

  • navn
  • adresse
  • telefonnummer
  • e-post-adresse

Vi registrerer din personlige informasjon kun i den hensikt å levere de bestilte produktene til deg.

Den personlige informasjonen er registrert i 5 år hos American Sports Outlet før det slettes. Når vi registrerer personlig informasjon kan vi forsikre deg om at du vil bli informert og du må akseptere informasjonen vi har registrert og hvorfor.

Administrerende direktør (CEO) hos American Sports Outlet har tilgang til informasjonen som er registrert på deg.

Vi lagrer ikke eller sender personlig informasjon kryptert. Vi selger heller ikke personlig informasjon gitt på www.americansportsoutlet.no til tredjepart eller registrerer sensitiv personlig informasjon.

Som registrert hos American Sports Outlet, har du alltid juridisk rett til å innvende mot denne registreringen. Du har også rett til å få vite hvilken informasjon som er lagret om deg. Dette er din rett i henhold til Norsk Lov om Personvern, og all kontakt om dette emnet bør gjøres til American Sports Outlet via e-post til: outlet@outlet.dk

Statistikk-logger

Statistikk-logger er brukt på www.americansportsoutlet.no for å innhente informasjon fra vårt system slik som mengden av besøk, hvor de kommer fra, hvilken del av nettbutikken de vil forlate etc. Den eneste hensikten med statistikk-loggene på www.americansportsoutlet.no er for å optimalisere nettbutikken og dens funksjonalitet.

e-maerket
Telegrafvej 5, Stuen
2750 Ballerup
Denmark

VAT-ID: DK-27771602
Phone: +4570267050